Je koronavirus Boží trest?

Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“ Bible 21, 1.Královská 22,21-23. Epidemii koronaviru považuji jako trest za život v hříchu. Pokud člověk žije v hříchu …