Koronavirus

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR na základě usnesení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky č. 04/0620 ze dne 25. 6.