Koronavirus

… ukazuje, že Praha překonává celorepublikový průměr v očkování této skupiny obyvatel, do níž patří lidé nejvíce ohrožení nákazou koronavirem.