Tisková zpráva

poplatek za popelnice) pro rok 2020. Tento podnět je jedním z dalších opatření města, kterými se radnice snaží zmírnit ekonomické dopady koronavirové …