Systém PES

Ministerstvo zdravotnictví mapuje aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém).