Akademie věd České republiky

Je koronavirus sezonní? A odezní s jarem? „Obecně však platí, že teplota a také vlhkost jsou důležité faktory určující dobu přežití viru na površích. I…