Slevy z nájemného

související s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 a s rozhodnutími orgánů veřejné moci (žadatel doloží splnění této …