Koronavirus včera a dnes

I. Způsobil koronavirus celosvětovou zdravotní krizi? Něco vám ukážu. Níže je graf, který zobrazuje nejčastější příčiny úmrtí ve světe za rok 2017, jež …