Koronavirus

Opatření na MUNI v souvislosti s šířením nemoci COVID-19. Pro všechny studenty platí, že mohou docházet na prezenční výuku, zkoušky či …

Koronavirus v Brně FN

Fakultní nemocnice Brno testuje na koronavirus indikované zájemce i samoplátce, kteří mohou přijít bez objednání. Zájemci o testování na koronavirus …