Voda versus koronavirus

Aktuální období poznamenané pandemií koronaviru klade mj. zvýšené nároky na hygienu. Tu pochopitelně nelze zajistit bez dodávek pitné vody z …