Koronavirus svět nezmění

Umrtvení ekonomiky v důsledku zápasu s koronavirem poptávku po ropě ještě zmenšilo. Synergický efekt nyní ve Spojených státech ohrožuje bytí …

Koronavirus a my

Situace s koronavirem, ve které se v těchto dnech nacházíme, tuto pravdu velmi zřetelně vykresluje a připomíná. To je odpověď na otázku, co se to děje.