Karel Černý

A lze vůbec tyto případy srovnávat se současným koronavirem? Podle přednostky Ústavu dějin lékařství a cizí jazyky z 1. LF UK Karla Černého můžeme …