koronavirus (covid – 19)

V žádosti uveďte: příjmení a jméno dítěte datum, od kterého žádáte ošetřovné, jméno žadatele; Škola vyplní vše elektronicky a zašle zpět; Žádost si …